BetterOffs brugerforum har potentialet til at skabe positiv forandring for mennesker, der har svært ved nedtrapning af antidepressiv medicin. Første del af projekt ”Tryg Nedtrapning – Brugerforum” peger på, at nedtrapningssymptomer og manglende viden er de vigtigste udfordringer.

440.000 danskere tager antidepressiv medicin, og antallet af langtidsbrugere stiger. Mange ønsker at trappe ud, men oplever nedtrapningen som en vanskelig proces og opgiver.

BetterOff og Socialt Udviklingscenter SUS har i foråret 2015 gennemført første del af Projekt ”Tryg Nedtrapning – Brugerforum”, som bestod i en spørgeskemaundersøgelse blandt 48 brugere af antidepressiv medicin, et fokusgruppeinterview med fagpersoner og en pilottest af et online brugerforum. Både brugere og fagpersoner bekræfter, at det kan være vanskeligt at trappe ud af antidepressiv medicin. Det skyldes især nedtrapningssymptomer, frygt for tilbagefald og manglende viden og støtte fra læge, pårørende, netværk og andre brugere.

Taget medicin i mere end ti år

Næsten en tredjedel af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsens havde taget antidepressiv medicin i mere end ti år, og over halvdelen havde forsøgt at trappe ud en eller flere gange. Nedtrapningssymptomer blev angivet som den væsentligste grund til, at deltagerne opgav nedtrapning.

I fokusgruppeinterviewet bekræftede fagpersonerne, at manglende viden hos både læge og patient om, hvordan man skelner mellem nedtrapningssymptomer og tilbagefald, er en af de vigtigste barrierer for nedtrapning. I spørgeskemaundersøgelsen svarede 27 %, at de ikke havde fået tilstrækkelig støtte af praktiserende læge eller psykiater under nedtrapningen, og to tredjedele svarede, at de slet ikke eller kun i mindre grad vidste, hvad de skulle gøre for at lindre nedtrapningssymptomer.

Et sted at gå hen

I pilottesten af brugerforummet kunne brugerne skrive med hinanden, læse de andres indlæg og skrive direkte til to fagpersoner. Evalueringen af testen peger på, at brugerforummet har potentialet til at give brugerne større viden om nedtrapningssymptomer og hvordan de kan mindskes og bedre muligheder for at tale med andre i samme situation, hvilket giver tryghed og forståelse af deres egen nedtrapning. En testbruger udtrykker det sådan her: ”Det er virkelig rart, at ha’ et sted at ’gå hen’, når jeg skal tage næste skridt ned, eller hvis jeg oplever noget ubehagelig omkring nedtrapningen. Både et sted, hvor jeg kan få viden og opbakning.”

En forholdsvis kort testperiode og frafald blandt de oprindeligt tilmeldte deltagere gjorde, at der ikke var så mange testdeltagere som ønsket. Derfor har vi valgt at lave endnu en test i efteråret 2015. Hvor brugerforummet i den første test var lukket, så kun deltagere kunne se det, vil det i anden runde være offentligt tilgængeligt (tilmeld dig testen her).

Projekt ”Tryg Nedtrapning – Brugerforum”, der er finansieret af en fondsbevilling fra Det Obelske Familiefond, peger på et stort behov for at sætte fokus på nedtrapning af antidepressiv medicin. Brugerne efterspørger mere viden og støtte før, under og efter nedtrapning af antidepressiv medicin. Desuden er der behov for at blive klogere på dialogen mellem bruger og læge og for at undersøge de samfundsøkonomiske konsekvenser af problematisk nedtrapning – i form af sygemeldinger og unødige medicinudgifter.

Ved projektets afslutning vil der blive udarbejdet en endelig rapport om projektets resultater.

 

Share This