Udfordringerne ved nedtrapning kom i spotlyset, da DR i starten af maj bragte et TV-indslag, et radio-indslag og en web-artikel om emnet og om BetterOffs app.

Det var en meget fin omtale, som forhåbentlig kan være med til bryde tabuet omkring medicinering og psykiske symptomer. Jeg håber også, at det kan være med til at mindske den ensomhed, alt for mange mennesker oplever som en uundgåelig del af det at tage medicin og være psykisk udfordret.

I artiklen på DRs hjemmeside (læs den her), fortæller Claus Flygenring, om sine fejlslagne forsøg på at trappe ud af antidepressiv medicin, og hvordan han ramt af forskellige symptomer, herunder angst, når han har forsøgt.

“Den allersværeste af dem (symptomerne. red.), det er angst. Fuldstændig afgrundsdyb angst, og den kan man sgu ikke håndtere, siger han.” Tak til Claus, som jeg ikke kender, for at fortælle så ærligt om sin situation.

Fagpersonernes vurdering

I artiklen præsenteres vores app “BetterOff – nedtrapningsdagbog” for forskellige fagpersoner, der vurderer, at den kan være en støtte under nedtrapning. Professor og overlæge Lars Vedel Kessing siger, at det også kan være vanskeligt for lægen at kende forskel på nedtrapningssymptomer og tilbagefald og derfor er der mange fordele ved, at patienten selv kan holde øje med symptomerne på daglig basis. Hos Region Syd er der også en erkendelse af, at nedtrapning er et område, hvor psykiatrien kan forbedre sig.

Netop dette er væsentligt at holde fast i: selv om patienten har mulighed for selv at holde øje med sine symptomer, lære sig selv og sine mønstre at kende og være med til at sætte tempoet, så er lægerne stadig den faglige autoritet. Dvs. at de skal lægge en nedtrapningsplan sammen med patienten og følge op med jævnlige konsultationer under nedtrapningen. Det må ikke blive patientens eget ansvar om en nedtrapning lykkes.

Share This