Hvem er vi

BetterOff er en iværksættervirksomhed med en social profil.

På grund af nedtrapningssymptomer og frygt for tilbagefald kan det være en krævende proces at trappe ud af antidepressiv medicin. Og den proces skal man ikke gå igennem alene. BetterOff ønsker at støtte mennesker, der overvejer eller er i gang med at trappe ud af antidepressiv medicin. Målet er at supplere lægens eller psykiaterens opfølgning på nedtrapning og dermed styrke dialogen mellem patient og læge.

Tilgangen til antidepressiv medicin i BetterOff er, at den er et vigtigt, nogle gange livsvigtigt, led i behandlingen af moderate og svære depressioner. Det er dog også vigtigt, at lægen og patienten i samarbejde vurderer, hvornår medicinen har udtjent sin rolle, eller om ulemper, som for eksempel bivirkninger, overskygger fordelene.

BetterOff er uafhængig af medicinalindustrien.

Menneskene bag

Line Diemer Lyng Jørgensen

Iværksætterdirektør og projektleder.

Line er initiativtager til BetterOff. Uddannet cand. mag. og MA med speciale i medicinsk antropologi. Kreativ idekvinde med stor erfaring med innovationsprojekter med mennesket i centrum og koordinering af partnerskaber.

Cecilie Fabricius

Projektmedarbejder

Cecilie er bachelor i retorik og bachelor i psykologi og er ved at færdiguddanne sig til psykolog. Mangeårig erfaring som frivillig på Livslinien og medvirkende i dokumentarfilmen “Så du vil gerne dø?” og i bogen “Egentlig ønskede jeg ikke at dø – jeg kunne bare ikke finde ud af livet”.

Faglige rådgivere

Karin Garde

Speciallæge i psykiatri

Tidligere overlæge ved Skt. Hans Hospital. Har desuden været privatpraktiserende psykiater i en årrække. Medvirkede i 2014 i TV2s programserie ”B. S. og recepten på lykke”, om livet under og efter nedtrapning af antidepressiv medicin. Karin Garde var ansvarlig for deltagernes nedtrapning og har igennem hele sin karriere arbejdet med medicinnedtrapning.

Birgit Signora Toft

Cand. pharm., ph.d., forfatter og tidligere lægemiddelkonsulent i Region Midtjylland

Var hovedkraft i Sundhedsstyrelsens kampagne mod sove- og nervemedicin. Har skrevet flere bøger bl.a. ”Afhængighed på recept” og ”Pausens kraft”. Har privat praksis med rådgivning om nedtrapning, medicingennemgang og livsstilsændringer. Medvirkede i DR2’s serie om ”Danmark på piller”.
http://www.teamtoft.dk/kend-din-medicin

Signe Kierkegaard Cain

Ekstern kommunikationskonsulent og projektudvikler

Uddannet journalist og solid erfaring med formidling i videntunge projekter. Forfatter til bogen ”Det handler ikke om lykke – Helt tæt på antidepressiv medicin” (MØLLER, 2013), der bygger på to års research og over 50 interviews med eksperter og brugere og blev meget positivt anmeldt.

Flere fagrådgivere inden for bl.a. ernæring og livsstilsændringer, antropologi og brugerinddragelse medvirker i udviklingen af BetterOff.

Historien bag

Da Line Diemer Lyng Jørgensen selv skulle trappe ud af antidepressiv medicin, opdagede hun, at nedtrapningssymptomer og frygten for tilbagefald gjorde det til en udfordrende proces. Manglen på let tilgængelig viden, de mange myter om nedtrapning og følelsen af at stå alene gjorde det ikke nemmere.

De udfordringer er der rigtig mange mennesker, der oplever. 8-10 procent af befolkningerne i den vestlige verden er på antidepressiv medicin (cirka 440.000 i Danmark), og antallet af langtidsbrugere stiger.

Derfor fik hun ideen til BetterOff, der har til det formål at støtte ned- eller udtrapningen for de mennesker, der er klar til det – som et supplement til lægens indsats.

Udviklingen sker i tæt samarbejde med både brugere og sundhedsprofessionelle.

Projektet er finansieret ved frivillig arbejdskraft og fondsbevillinger: Det Obelske Familiefond bevilgede i december 2015 1 mio. kr. til projektet ”Tryg Nedtrapning – Brugerforum”, hvor BetterOffs online brugerforum udvikles. I maj 2014 bevilgede Jascha Fonden 100.000 kr. til udviklingen.

Desuden vandt BetterOff i november 2013 hovedprisen på 100.000 kr. på innovationskonkurrencen Afsnit I.

Share This