Mere end hver tredje af deltagerne i BetterOffs spørgeskemaundersøgelse om nedtrapning af antidepressiv medicin svarede, at de slet ikke eller kun i mindre grad havde nok viden om nedtrapningssymptomer. Samtidig svarede to tredjedele, at de slet ikke eller kun i mindre grad vidste, hvad de skulle gøre for at lindre nedtrapningssymptomer.

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i foråret 2015 med 48 deltagere, og den var en del af den forundersøgelse, som BetterOff i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS og med støtte fra Det Obelske Familiefond har gennemført. Resultaterne af forundersøgelsen skal bruges til at udvikle et online brugerforum, hvor brugerne kan få støtte af hinanden og professionelle og finde viden om nedtrapning.

Langtidsbrugere

Spørgeskemaundersøgelsen pegede også på, at næsten hver tredje af deltagerne havde taget antidepressiv medicin i mere end ti år, og at 31 af de 48 deltagere tidligere havde forsøgt at trappe ud. At slippe for bivirkninger var den vigtigste motivation for at trappe ud, mens nedtrapningssymptomer, manglende støtte fra læge/psykiater og frygt for tilbagefald var de vigtigste grunde til at droppe nedtrapning. 34 af de 48 deltagere oplevede, at motion hjalp dem under nedtrapning, og også samtaler med lægen, pårørende og psykolog eller anden terapeut var vigtige redskaber til støtte under nedtrapning.

Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen blev også spurgt, hvilke ønsker de havde til et online brugerforum. Her var det især chat med fagfolk og viden om forskning på området og redskaber til bedre nedtrapning, der stod højt på ønskelisten.

Undersøgelsen ikke repræsentativ

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at spørgeskemaundersøgelsen ikke er repræsentativ. 45 ud af de 48 deltagere var kvinder, mens kvinder kun udgør to tredjedele af dem, der tager antidepressiv medicin. Uddannelsesniveauet blandt deltagerne var højere end det, der gælder for befolkningen som sådan. Og så var der en overvægt af deltagere i alderen 50 til 65. Ifølge Sundhedsstyrelsens tal er det dog også sådan, at der er omtrent dobbelt så mange i alderen 40 til 64, der tager antidepressiv medicin, som i alderen 20 til 39.

Share This