10. maj 2017

}

17.30 - 19.30

Borgermøde om nedtrapning af psykofarmaka

Mange mennesker ønsker at komme ud af psykofarmaka. Det kan være fordi de er raske, fordi de har fået medicinen på et forkert grundlag eller de oplever for mange bivirkninger.
Fælles for dem er, at det er svært at trappe ud pga. nedtrapnings-symptomer, f.eks. influenza-lignende symptomer, hovedpine,  søvnløshed, uro, tristhed og oplevelse af ”elektriske stød” i hovedet.

Kom og hør, hvordan en vellykket nedtrapning kan finde sted. Entre 50 kr.