Så er den første prototype på BetterOff’s symptomregistrerings-app udviklet!

I app’en kan brugeren registrere de nedtrapningssymptomer, man måtte opleve under nedtrapning på antidepressiv medicin.

Symptomerne er inddelt i fysiske og psykiske, og under disse kategorier findes en lang række af de symptomer, der kan forekomme (baseret på psykiateres erfaring og videnskabelig forskning i feltet). Når brugeren registrerer (eller ”tracker”) kan både symptomets intensitet, og tidspunktet for det indtastes. Det kan også registreres, hvis man ingen symptomer har.

App’en vil i efteråret 2014 blive testet på brugere og videreudviklet, så man kan se en grafisk visualisering over udviklingen i symptomer.

Registreringen og overblikket over symptomer giver brugeren indsigt i, hvordan nedtrapningen forløber. Det giver større selvindsigt og mulighed for en mere kvalificeret dialog med lægen om nedtrapningens forløb.

Share This