På grund af den store individuelle variation er det vigtigt, at du selv og din læge er opmærksomme på din tilstand, også i slutningen af nedtrapningen. Når du er kommet igennem nedtrapningen som planlagt, er det vigtigt at se på, hvordan du faktisk har det. Skal nedtrapningen afsluttes helt nu, eller er det bedre for dig at vente lidt? En mindre dosis medicin kan gøre en stor forskel i forhold til nedtrapningssymptomer.

Det er ikke alle der reagerer på dosisændringer, men nogen mennesker er følsomme over for selv meget små ændringer, f.eks. 2,5 mg. I de tilfælde kan det være en god idé at forberede afslutningen af nedtrapningen ved at tage fx 10 mg tabletter og dele dem i kvarte med tabletdeleren, dvs. stykker af ca. 2,5 mg. Læg dem i en række efter størrelse, og du vil se, at der er forskel på tabletstykkerne. Tag de største til at begynde med og fortsæt med de mindre, hvilket vil bidrage endnu mere til en gradvis nedtrapning.

Vær opmærksom på …

Share This