Forberedelse af nedtrapning har stor betydning, for at få et godt forløb. Forberedelse øger trygheden og reducerer risikoen for tilbagefald.

Du bør derfor overveje følgende spørgsmål – eventuelt sammen med din læge:

  • Hvad er årsagen til, at du vil trappe ud af antidepressiv medicin?
  • Har du – for eksempel med terapi – fået hjælp til at bearbejde den tilstand, du fik medicin for?
  • Har dine livsomstændigheder ændret sig?
  • Er du i en periode i dit liv, hvor du har overskud til at give plads til en nedtrapning og de følelser og symptomer, der eventuelt følger med? Hvis du for eksempel er særligt presset eller står over for store livsforandringer, skal du muligvis vente med at trappe ned eller ud.

Hvis du har oplevet nedtrapningssymptomer før, eller hvis du har taget antidepressiv medicin i mere end seks måneder, bør du være ekstra opmærksom på, at nedtrapning skal foregå langsomt for at minimere risikoen for nedtrapningssymptomer. Det er vigtigt, at du selv mærker efter, om nedtrapningen skal gå endnu langsommere, end lægen eventuelt anbefaler. En tryg proces er for nogen at trappe lidt ned og så holde en pause i nedtrapningen.

Beslut dig for, hvilken dag, du vil begynde, og sørg for, at du i den første uge ikke udsætter dig selv for unødige udfordringer, så du er parat til at tage hånd om eventuelle nedtrapningssymptomer.

Inden du begynder at trappe ned, bør du tale med din læge eller psykiater og få hans eller hendes accept og eventuelt vurdering af, om du er klar til en nedtrapning.

Tjek med din læge, om den medicin, du tager, kan deles (med en pilledeler fra apoteket), så den passer til det antal mg, du skal tage i de forskellige faser af nedtrapning, for eksempel 15, 10 eller 5 mg.

Bemærk, at nogle læger anbefaler skiftende doser hver anden dag, for eksempel 40 mg den ene dag og 30 mg den anden dag. Det kan IKKE anbefales, da udsvingene i doser ofte kan mærkes. Se anbefalingerne for forskellige præparater på skema udarbejdet af Region Midt.
Du kan desuden forberede nedtrapningen ved at øge dit velbefindende med for eksempel meditation, sund mad, motion og nok søvn og hvile. Det gælder generelt under hele nedtrapningen.

Vær opmærksom på …

Share This