En af udfordringerne ved nedtrapning er, at vi ikke kender vores egen følsomhed over for dosisændringer. Derfor er det så vigtigt undervejs at vurdere, om nedtrapningen skal fortsætte i samme tempo, eller om den skal foretages endnu langsommere. Nogle oplever ingen eller få symptomer, når de går ned i dosis første gang, men får vanskeligere ved at trappe ud af de sidste doser. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på egne reaktioner og tilpasse forløbet undervejs.

Ved milde nedtrapningssymptomer kan du fortsætte nedtrapningen som aftalt med lægen.

Hvis du oplever voldsomme nedtrapningssymptomer, kan du i samarbejde med din læge vælge at dosisreduktionerne skal være endnu mindre, så du for eksempel går 5 mg ned i stedet for 10 mg. På apoteket kan du købe en pilledeler, så hver enkelt pille kan deles over i mindre stykker.

Vær opmærksom på …

Share This