Smartphonen er altid tilgængelig, den stigmatiserer ikke, og så giver den brugeren mulighed for selv at beholde ansvaret og tage kontrollen. Det er nogle af grundene til, at smartphone-apps kan være med til at give bedre livskvalitet og understøtte behandlingen af psykisk syge, skriver Anette Ellegaard Dalum og Sidse Arnfred i en oversigtsartikel i Ugeskrift for Læger.

De har set på fire videnskabelige studier af brugen af apps til mennesker med psykiske vanskeligheder. Og meget tyder på, at psykisk sårbare har stor interesse for at bruge IT i forbindelse med behandlingen, og at de er positive over for at anvende mobiltelefon og computer til selvmonitorering.

Bedre livskvalitet og færre symptomer

Selvmonitorering har vist sig at have effekt på livskvalitet, graden af symptomer og evnen til coping. Og en af fordelene ved selvmonitorering er, at ansvar og kontrol ikke afgives på samme måde som i en traditionel patient-behandler-relation.

Det gode ved at monitorere sig selv på smartphonen er så, at den er tilgængelig når og hvor som helst og gør det muligt at få hjælp eller at lære færdigheder nu og her. Samtidig er den et neutralt, socialt acceptabelt redskab, der ikke signalerer psykisk sygdom og dermed heller ikke stigmatiserer.

Mangler forskning

Forfatterne understreger dog også, at der mangler forskning på området. Ingen af de undersøgte studier er udført som randomiserede kontrollerede forsøg (RCT), og desuden gør det begrænsede antal studier og de korte studieperioder (2-8 uger) ifølge artiklen, at det er for  tidligt at konkludere, om der en reel effekt af denne type interventioner.

 

 

Share This